Contributie

Tarieven 2018.

Senior. (Leeftijd vanaf 18 jaar)

Zomerlidmaatschap (van 1 april tot 1 november)
€ 150, =
Wintertennis (van 1 november tot 1 april) 
€   75, =
In combinatie met zomerlidmaatschap
€   30, =
Jeugd. (Leeftijd t/m 17 jaar)
€ 120, =
Voor dit bedrag worden 16 tennislessen verzorgd (alleen jeugd).

Contributie-inning.
De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door KNLTB.Collect.

Zomerlidmaatschap

Leden hebben voor het voldoen van hun Zomercontributie 2 mogelijkheden:

 1. Betaling ineens.
  Via IDEAL of eenmalige automatische incasso.
 2. Betaling in 4 termijnen (interval circa 30 dagen).
  Dit kan alleen via automatische incasso. Aan betaling in termijnen zijn voor het lid kosten verbonden: per termijn betaalt hij of zij € 1 – aan KNLTB.Collect voor de extra handling die dat van KNLTB.Collect vraagt.

Wintertennis

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Het voldoen van de Wintertennis-contributie is alleen de mogelijk door betaling ineens.
Dit kan via IDEAL of eenmalige automatische incasso.

Betaalmomenten seizoen 2018.

Zomercontributie.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

 • eind maart 2018 (betaling ineens dan wel 1e termijnbetaling)
 • eind april 2018 (2e termijnbetaling)
 • eind mei 2018 (3e termijnbetaling)
 • eind juni 2018 (4e termijnbetaling)

Wintercontributie.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

 • eind november 2018.

Welke berichten verstuurd KNLTB.Collect?
De berichtgeving van KNLTB.Collect gaat via E-mail en/of SMS.

 • 1e keer          : Betaalverzoek
 • na 14 dagen : Herinnering
 • na 21 dagen : Kennisgeving uiterste betaaldatum

Te late betaling
In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. De toegang tot het park kan dan worden ingetrokken door de KNLTB pas te blokkeren.

Daarenboven kan de vereniging ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar