Contributie

Tarieven 2019.

Senior. (Leeftijd vanaf 21 jaar)

Zomerlidmaatschap (van 1 april tot 1 november)
€ 150, =
Wintertennis (van 1 november tot 1 april) 
€   75, =
In combinatie met zomerlidmaatschap
€   30, =
Jeugd. (Leeftijd t/m 21 jaar)
€ 125, =
Voor dit bedrag worden 16 tennislessen verzorgd (alleen jeugd).

Contributie-inning.
De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door KNLTB.Collect.

Zomerlidmaatschap

Leden hebben voor het voldoen van hun Zomercontributie 2 mogelijkheden:

 1. Betaling ineens.
  Via IDEAL of eenmalige automatische incasso.
 2. Betaling in 4 termijnen (interval circa 30 dagen).
  Dit kan alleen via automatische incasso. Aan betaling in termijnen zijn voor het lid kosten verbonden: per termijn betaalt hij of zij € 1 – aan KNLTB.Collect voor de extra handling die dat van KNLTB.Collect vraagt.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van bovenstaande mogelijkheden dan vindt er – als het IBAN-nummer bij de vereniging bekend is – automatische incasso plaats voor het gehele bedrag.

Wintertennis

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Het voldoen van de Wintertennis-contributie is alleen de mogelijk door betaling ineens.
Dit kan via IDEAL of eenmalige automatische incasso.

Zomer- en wintertennis.

Daarnaast bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf de contributie te voldoen door dit bedrag over te maken. Dit kan op rekening NL 61 RABO 0373 5995 01, t.a.v. LTC de Heerenduinen o.v.v. contributie, het bondsnummer en uw naam

Betaalmomenten seizoen 2019.

Zomercontributie.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

 • Eind april(betaling ineens dan wel 1e termijnbetaling)
 • Eind mei(2e termijnbetaling)
 • Eind juni(3e termijnbetaling)
 • Eind juli(4e termijnbetaling)

Wintercontributie.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

 • Eind november

Welke berichten verstuurd KNLTB.Collect?
De berichtgeving van KNLTB.Collect gaat via E-mail en/of SMS.

 • 1e keer         : Betaalverzoek
 • na 14 dagen : Herinnering
 • na 21 dagen : Kennisgeving uiterste betaaldatum

Te late betaling
In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. De toegang tot het park kan dan worden ingetrokken door de KNLTB pas te blokkeren.

Daarenboven kan de vereniging ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar