Speeltijden volwassenen

Het park is zomers geopend van 1 april t/m 31 oktober.
Men heeft speelrecht van 1 april tot 1 oktober.
De banen zijn toegankelijk voor leden die pasjes kunnen tonen.
De speeltijden zijn: 
’s morgens van 08.30 – 12.00 uur
’s middags van 13.30 – 17.00 uur
’s avonds van 17.30 – tot het donker wordt
Speelregels.
SPELEN OP TIJDEN EN BANEN WAAROP MEN IS INGEDEELD.
Men is veelal met maximaal 11 spelers(sters) ingedeeld op één baan. Indien er meer dan 10 personen van ongeveer gelijke speelsterkte op één speeltijd zijn, worden meerdere banen samengevoegd tot een poule. Via de baanindelingsoverzicht in het de hal is dit duidelijk aangegeven.
De belangrijkste spelregels hierbij zijn:
1. Iedere speler(ster) die op het bord staat vermeld, heeft op het aangegeven dagdeel op de aangegeven baan of poule van banen speelrecht. Er is dus geen speelrecht op banen waarop men niet is ingedeeld.
2. Zijn er meer speelgerechtigde dan er maximaal per baan of poule van banen kunnen spelen, dan wordt elk heel en half uur getost wie gedurende het eerstkomende half uur wel en wie niet kan spelen. Is iemand gedurende een half uur uitgevallen, dan tost hij of zij weer mee zodra alle anderen ook eenmaal zijn uitgevallen.
Indien het maximum niet wordt overschreden, wordt ook elk heel en half uur getost wie met wie tegen wie gaat spelen. Zijn er minder dan een veelvoud van 4 spelers(sters), dan kan na overleg een enkelpartij worden gespeeld of anderen (niet ingedeelden) worden uitgenodigd mee te spelen.
3. Het onder b genoemde vervalt als alle spelers(sters) het spel gedurende langere tijd willen voortzetten.
Na het beëindigen van het spelen dient de baan geveegd te worden. 
De spelers(sters) zijn verplicht, alle aanwijzingen die door het bestuur, de commissieleden of de groundsman worden gegeven, op te volgen.
Indien de groundsman het noodzakelijk acht, dat er tijdens de speeltijden onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie verricht worden, zijn de spelers(sters) verplicht hem hiertoe in de gelegenheid te stellen door de baan zo spoedig mogelijk te ontruimen. 
Tijdens de toernooien (zie hierover de verenigingsagenda) kunnen geen normale speeltijden gehandhaafd worden. Alleen indien de wedstrijdleiding toestemming verleent, kan gespeeld worden.
Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar