Wintertennis

We gaan weer starten met wintertennis, het winterseizoen loopt van:

 

1-11- 2018 tot 1-4- 2019.

Voor leden van de Heerenduinen kost dit 30 euro, niet-leden betalen 75 euro en worden daarmee winterlid.

Aanmelden kan via secretariaat@ltcdeheerenduinen.nl

De regels voor wintertennis zijn anders dan die van de zomerperiode. Deze regels staan hieronder weeggegeven.

 

Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven (b.v. na een vorstperiode) zult u via e-mail en via de KNLTB-app op de hoogte worden gesteld als de banen wegens onderhoud niet bespeelbaar zijn en wanneer de banen weer beschikbaar zijn.

Voor eventuele vragen en voor de evaluatie van het wintertennis horen we graag uw op- en aanmerkingen, ideeën, voorstellen hoe het anders zou kunnen via een e-mail aan bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

 

Wij wensen u veel plezier tijdens het tennissen in de winter,

Bestuur van LTC de Heerenduinen.

 

Toegang tot het park in de winterperiode:

Het toegangscontrole-systeem zal in de eerste week van november worden geactiveerd. U hebt toegang tot het park met uw KNLTB pas. Het pasje wordt geactiveerd voor diegenen die zich hebben opgegeven voor wintertennis. Het pasje heeft u nodig om de kaartlezer te activeren die bij het toegangshek en de buitendeur van het clubgebouw geplaatst wordt. Leden met een geactiveerde pas kunnen dus toegang krijgen tot het park en de kleedruimtes/ toiletten. Enige seconden nadat het hek is opengegaan, valt deze weer in het slot.

Let op: laat uw pas niet achter in de kleedruimte; u kunt anders niet meer naar binnen komen.

Bij het verlaten van het park heeft u geen pas nodig, de buitendeur van het clubgebouw heeft aan de binnenzijde een handgreep waarmee u de deur kunt openen.

Het buitenhek is te bedienen d.m.v. een zgn. paddenstoelknop. Deze bevindt zich bij de mededelingenkast.

 

 

 

Gebruik van de banen:

Wij verzoeken de mensen die overdag tennissen dit zoveel mogelijk op de banen 1 t/m 7 te doen i.v.m. overbelasting van de verlichte banen 8 t/m 12.

 

Na regen

Als er plassen liggen van ongeveer 1 meter bij 1 ½ meter kan men de sponswagen gebruiken als het ernaar uitziet dat het droog zal blijven. Eventueel wat gravel erbij gooien

Beslist niet met het sleepnet door de plassen, dit brengt een hoop schade aan waardoor de banen snel achteruitgaan.

 

Tijdens de vorst

Gedurende een vorstperiode kan er gespeeld worden.

 

Na de vorst

Als de dooi inzet moeten de banen gewalst worden omdat zij dan te zacht zijn geworden om op te spelen. Het walsen van de banen wordt gefaseerd uitgevoerd zodat zo snel mogelijk weer banen beschikbaar komen.

 

Voor het zomerseizoen

Voor het zomerseizoen moeten de banen gefreesd worden zodat ’s zomers het water na regen weer goed in de banen kan zakken. Dit wordt gedaan na de laatste vorstperiode. Het is altijd een inschatting wanneer een vorstperiode de laatste is.

Omdat de banen 8 t/m 12 eerder in de zon liggen zullen deze hier het eerste voor in aanmerking komen.

De banen 1 t/m 7 blijven het langst nat. Ook deze banen moeten voor maart gefreesd worden om voor het zomerseizoen weer begint klaar te zijn.

Er zal alles aan gedaan worden om het wintertennis zoveel mogelijk te laten doorgaan maar op het weer hebben we geen invloed. Mocht er iets niet duidelijk zijn of worden neem dan contact op met de groundsman (Ruud Deiman), hij is altijd bereid vragen te beantwoorden.

 

Baanverlichting:

De baanverlichting is voorzien van een tijdklok; deze voorkomt dat de baanverlichting overdag (bij voldoende daglicht) kan worden aangezet. U kunt zelf de baanverlichting aanzetten op het bedieningspaneel in de ruimte achter de buitendeur. Met de rode knop kunnen de banen 8-9- 10 en 11-12 separaat aangezet worden.

Zijn er weinig mensen dan dient u eerst het licht op de banen 8-9- 10 aan te doen om te spelen. Het licht op baan 11-12 blijft dan uit. Eerst de banen 8-9- 10 vol maken. Als de banen niet meer gebruikt worden verzoeken wij u d.m.v. het sleuteltje, naast het bedieningspaneel, de verlichting uit te zetten. Dit scheelt veel energiekosten.

Na 23.00 uur gaat de verlichting automatisch uit.

 

Kantine:

In de winter wordt er geen kantinedienst gelopen en is de kantine in principe gesloten. Alleen degenen die een sleutel hebben van het park kunnen de kantine openen. Bestuurs- en commissieleden hebben doorgaans een sleutel.

De consumpties graag zoveel mogelijk afrekenen met een betaalpas. Degene die de kantine opent is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en de sluiting.

Sluitingstijdstip:

Om 24.00 uur dient iedereen het park verlaten te hebben omdat de alarmering dan automatisch wordt aangezet.

 

Verdere mededelingen:

Er is geen vaste speeldag/avond meer, dus iedereen kan op ieder moment spelen.

Er is dus ook geen indeling op speelsterkte. Als de banen vol zijn moet men gebruik maken van afhangen op het hele en halve uur. Single spelen is dan niet mogelijk.

Het afhangbord bevindt zich links van de toegang tot het clubgebouw.

Een lijst met namen van deelnemers aan het wintertennis zal in de ruimte voor de

kantine komen te hangen.

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar