Afmelden

Een lid, die het lidmaatschap of de particuliere baan voor het volgende seizoen wil opzegĀ­gen dient dit uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te doen, schriftelijk of per mail, bij de ledenadministratie.

Voor opzeggen na 1 december geldt dat u de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd bent. Tevens wordt het op prijs gesteld dat de reden voor opzegging wordt aangegeven.

U kunt contact op nemen met de ledenadministratie: Patricia Tol en Simone Strijland
E-mail        : [email protected]