Historie

Tot het begin van de jaren zeventig speelden op de in het park Velserbeek gelegen tennisba­nen onder meer twee tennisclubs te weten: RKLTC “Velsen” en “Velserbeek”.

Door de aanleg van het tennispark “De Vinkenbaan” met zeven gravelbanen in het Heeren­bos, ontstonden er ideeën voor een nieuwe tennisvereniging. De bovengenoemde clubs zagen mogelijkheden tot uitbreiding en samen-werken. Zij fuseerden tot de vereniging LTC “De Heerenduinen”.

Dit vond plaats op 22 februari 1972.

Hiermee werd het tennispark “De Vinkenbaan” omgedoopt tot het tennispark “De Heerenduinen”.
In verband met de snelle groei van het aantal leden werd de accommodatie al snel uitgebreid tot twaalf gravelbanen. Rondom de centraal gelegen kantine, kleedaccommodatie en zonnig terras liggen de banen gegroepeerd in drie vakken, zodat snel is te overzien wie waar speelt.

In 1979 werd er een automatische sproei-installatie aangelegd en met een grondige opknap­beurt van de kantine kreeg het park weer een gezellig en modern aanzien.

Vanaf 1994 beschikt het park over een oefenmuur.
Na twintig jaar intensief gebruik was het verenigingsgebouw toe aan een renovatie. Er werd zelfs gedacht aan totale nieuwbouw.

Uiteindelijk werd gekozen voor een grondige renovatie. Deze vond plaats in de winterperiode 1995-1996. In 2001 werden de banen 11 en 12 voorzien van een lichtinstallatie.

In 2002 werd de sproei installatie aangesloten op een waterbron en via een ingenieus systeem wordt dit duinwater gezuiverd waardoor het geschikt is om te banen te sproeien.

In 2004 werd het clubgebouw uitgebreid met een fustruimte voor de kantine en een werkruimte voor de redactie commissie, tevens werden de banen 8 t/m 10 voorzien van kunstlicht. In het najaar van 2004 werden alle twaalf banen gerenoveerd, waarbij op de algemene ledenvergadering en middels een enquête in het clubblad werd gekozen voor continuering van de bestaande baansoort: gravel. Deze klus werd begin 2005 afgerond en op 28 maart 2005 werden de banen officieel in gebruik genomen met een tennisclinic verzorgd door Jacco Eltingh en Jan Siemerink. In 2008 werd de tribune bij baan 12 vervangen door een gezellig terras.

Het park is gelegen aan de Heerenduinweg 12 te IJmuiden. Het park is eigendom van de gemeente Velsen en wordt via een getekende huurovereenkomst door de vereniging gehuurd.

De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Zij verzorgt zelf het onderhoud van de banen en de opstallen met een vaste ploeg vrijwilligers en sinds de nieuwe huurovereenkomst ook het grootonderhoud van de banen.
Ons spelsysteem onderscheidt zich van het bij de meeste verenigingen toegepaste afhangsysteem. Wij kennen vaste speeltijden en vaste baanindeling.

De leden zijn ingedeeld op een vaste ochtend, middag of avond.

Het park kan worden bespeeld door zowel leden van LTC “De Heerenduinen” als door particu­liere huurders en is het hele jaar geopend van 1 januari t/m 31 december.

In 2017 zijn er op het dak van de kantinegebouw 76 zonnepanelen geplaatst.

In januari 2022 is er begonnen aan de bouw van 3 met LED verlichten padelbanen op het park de Heerenduinen. De 3 padelbanen zijn gebouwd op de voormalige tennisbanen 3 en 4. De padelbanen zijn in april 2022 in gebruik genomen en feestelijk geopend tijdens het 50 jarig bestaan van de vereniging in juni 2022.

Doordat de padelbanen midden op het park zijn gesitueerd en er twee tennisbanen zijn vervangen door de padelbanen, hebben de tennisbanen een andere nummering gekregen. Tennisbanen 1 tot en met 5 zijn de onverlichten banen en tennisbanen 6 tot en met 10 de verlichten banen. De tennisbanen zijn nu gegroepeerd in vier vakken.

Tijdens de bouw zijn er op meerdere plaatsen op het park en in de kantinegebouw camera's geplaatst. Twee camera's zijn voor huurders en leden te bekijken via het YouTube kanaal van LTC de Heerenduinen. Hierdoor kan bekeken worden of de tennis- en/of padelbanen door weersomstandigheden bespeelbaar zijn. De overige camera's zijn voor de beveiliging van het park en de kantinegebouw.

In april 2022 zijn de halogeen lampen van de 8 tennisbaan lichtmasten vervangen naar LED lampen. Samen met de al reeds aanwezige 76 zonnepanelen op de kantinegebouw is de vereniging één van de groenste vereniging in de regio IJmond!

In juli 2022 is het nieuwe toegangssysteem geïnstalleerd en in werking getreden. De leden hebben nieuwe passen gekregen waardoor de leden altijd toegang hebben tot het park en de hal van de kantinegebouw. De huurders kunnen toegang krijgen tot het park en de hal van de kantinegebouw door middel van een gegenereerde tijdelijke toegangscode. In combinatie met het nieuwe reserveringssysteem gaan de LED verlichting van de tennis- en/of padelbanen automatisch aan en uit. Hierdoor is het park voor leden elke dag van de week toegangelijk tussen 08.00 - 23.00 uur. Voor huurders is het park toegangelijk op de dag en tijdstip van de baanhuur.