Historie

Tot het begin van de jaren zeventig speelden op de in het park Velserbeek gelegen tennisba­nen onder meer twee tennisclubs te weten: RKLTC “Velsen” en “Velserbeek”.

Door de aanleg van het tennispark “De Vinkenbaan” met zeven gravelbanen in het Heeren­bos, ontstonden er ideeën voor een nieuwe tennisvereniging. De bovengenoemde clubs zagen mogelijkheden tot uitbreiding en samen-werken. Zij fuseerden tot de vereniging LTC “De Heerenduinen”.

Dit vond plaats op 22 februari 1972.

Hiermee werd het tennispark “De Vinkenbaan” omgedoopt tot het tennispark “De Heerenduinen”.
In verband met de snelle groei van het aantal leden werd de accommodatie al snel uitgebreid tot twaalf gravelbanen. Rondom de centraal gelegen kantine, kleedaccommodatie en zonnig terras liggen de banen gegroepeerd in drie vakken, zodat snel is te overzien wie waar speelt.

In 1979 werd er een automatische sproei-installatie aangelegd en met een grondige opknap­beurt van de kantine kreeg het park weer een gezellig en modern aanzien.

Vanaf 1994 beschikt het park over een oefenmuur.
Na twintig jaar intensief gebruik was het verenigingsgebouw toe aan een renovatie. Er werd zelfs gedacht aan totale nieuwbouw.

Uiteindelijk werd gekozen voor een grondige renovatie. Deze vond plaats in de winterperiode 1995-1996. In 2001 werden de banen 11 en 12 voorzien van een lichtinstallatie.

In 2002 werd de sproei installatie aangesloten op een waterbron en via een ingenieus systeem wordt dit duinwater gezuiverd waardoor het geschikt is om te banen te sproeien.

In 2004 werd het clubgebouw uitgebreid met een fustruimte voor de kantine en een werkruimte voor de redactie commissie, tevens werden de banen 8 t/m 10 voorzien van kunstlicht. In het najaar van 2004 werden alle twaalf banen gerenoveerd, waarbij op de algemene ledenvergadering en middels een enquête in het clubblad werd gekozen voor continuering van de bestaande baansoort: gravel. Deze klus werd begin 2005 afgerond en op 28 maart 2005 werden de banen officieel in gebruik genomen met een tennisclinic verzorgd door Jacco Eltingh en Jan Siemerink. In 2008 werd de tribune bij baan 12 vervangen door een gezellig terras.

Het park is gelegen aan de Heerenduinweg 12 te IJmuiden. Het park is eigendom van de gemeente Velsen en wordt via een getekende huurovereenkomst door de vereniging gehuurd.

De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Zij verzorgt zelf het onderhoud van de banen en de opstallen met een vaste ploeg vrijwilligers en sinds de nieuwe huurovereenkomst ook het grootonderhoud van de banen.
Ons spelsysteem onderscheidt zich van het bij de meeste verenigingen toegepaste afhangsysteem. Wij kennen vaste speeltijden en vaste baanindeling.

De leden zijn ingedeeld op een vaste ochtend, middag of avond.

Het park kan worden bespeeld door zowel leden van LTC “De Heerenduinen” als door particu­liere huurders en is het hele jaar geopend van 1 april t/m 31 maart.