Speeltijden volwassenen

Het park is voor leden het hele jaar geopend vanaf 8:00 – 23:00 uur

s’morgens:   8:00 – 12:00 uur

s’middags: 13:30 – 17:00 uur

s ’avonds:  17:30 – 21:00 uur

Spelen op tijden en banen waarop men is ingedeeld.

Men is met andere spelers(sters) ingedeeld op één baan. Als er meerdere personen van ongeveer gelijke speelsterkte op één speeltijd zijn, worden meerdere banen samengevoegd tot een poule. Op het baanindelingsbord is dit aangegeven.

De belangrijkste spelregels hierbij zijn:

a. Iedere speler(ster) die op het bord staat vermeld, heeft op het aangegeven dagdeel op de aangegeven baan of poule van banen speelrecht. Er is dus geen speelrecht op banen waarop men niet is ingedeeld.

b. Zijn er meer speelgerechtigden dan er maximaal per baan of poule van banen kunnen spelen, dan wordt elk heel en half uur getost wie gedurende het eerstkomende half uur wel en wie niet kan spelen. Is iemand gedurende een half uur uitgevallen, dan tost hij of zij weer mee zodra alle anderen ook eenmaal zijn uitgevallen.

Indien het maximum niet wordt overschreden, wordt ook elk heel en half uur getost wie met wie tegen wie gaat spelen. Zijn er minder dan een veelvoud van 4 spelers(sters), dan kan na overleg een enkelpartij worden gespeeld of “snoepers” worden uitgenodigd mee te spelen.

c. Het onder b genoemde vervalt als alle spelers(sters) het spel gedurende langere tijd willen voortzetten.

Spelen op banen, al of niet op[ speeltijden, waarop men niet is ingedeeld:

Het betreft hier “spelende” leden, zowel junior als senior en zij vallen niet onder de categorie onder A genoemd. We spreken hierover de zogenaamde “snoepers”. De snoepers kunnen spelen gedurende de normale speeltijden op banen waarop niet wordt gespeeld.

Zodra spelers(sters) van de categorie A verschijnen, dienen de snoepers onmiddellijk de baan te vegen en vrij te maken.

Indien 2 snoepers op één baan spelen, zijn zij wanneer 2 andere snoepers hierom vragen verplicht hen onmiddellijk toe te laten of in overleg er voor te kiezen elk heel en half uur te wisselen, opdat door 2 personen gespeeld kan worden.

Zijn er meer dan 4 snoepers voor één baan, dan dient elk heel en half uur gewisseld te worden. In overleg kunnen tussen snoepers andere afspraken binnen de gestelde mogelijkheden worden gemaakt.

Wanneer er een baan wordt verhuurt, dient de snoeper de baan onmiddellijk te vegen en vrij te maken.

Afstaan van speeltijd i.v.m. toernooien.Tijdens toernooien kunnen geen normale speeltijden gehandhaafd worden. De toernooileiding bepaald of er kan worden gespeeld.