Contributie


Lid worden

De contributie voor 2024 is, met terugwerkende kracht, vastgesteld op de ledenvergadering van 27 februari.

Tarieven 2024 jaarlidmaatschappen. 

Senior. (Leeftijd vanaf 22 jaar en 18 jaar)
Tennis en Padel   € 170,00
Padel                        € 155,00
 
Jong Volwassene. (18 t/m 21 jaar)
Tennis en Padel   € 155,00
 
Jeugd. (5 t/m 17 jaar)
Tennis - Padel € 155,00            (incl. 16 tennislessen 1 x p.w.)
 
Klik hier voor meer informatie over de jeugd lidmaatschap.
 
Word je lid van onze vereniging dan wordt de contributie op de volgende manier berekend:
100% lidmaatschap per 1 januari, 60% lidmaatschap per 1 juli, 40% lidmaatschap per 1 oktober.
Jeugdlidmaatschap gaat naar rato van het aantal lessen.
 

Contributie-inning.

De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door KNLTB.Collect.

Betalingsmogelijkheden:
Betaling van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso.

Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor betaling ineens of in termijnen (maximaal 4).

Betaling in termijnen (interval circa 15 dagen).
Elke termijn wordt -als er geen keuze wordt gemaakt- geïncasseerd via automatische incasso. Wil men de termijnen zelf met IDEAL betalen dan kan daar ook voor worden gekozen. Voor iedere termijn wordt dan een herinneringsmail verstuurd.

Aan betaling in termijnen zijn kosten verbonden: per termijn betaalt u € 1,= aan KNLTB.CLUB voor de extra handeling.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van bovenstaande mogelijkheden dan vindt er – als het IBAN-nummer bij de vereniging bekend is – automatische incasso plaats voor het gehele bedrag.

Daarnaast bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf de contributie te voldoen door dit bedrag over te maken. Dit kan op rekening NL 61 RABO 0373 5995 01, t.a.v. LTC de Heerenduinen o.v.v. contributie, het bondsnummer en uw naam

Betaalmomenten seizoen 2024.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

14 dagen na ontvangst van de factuur (betaling ineens dan wel 1e termijnbetaling).

Indien is gekozen vooe betaling in termijnen:

  • 2e termijnbetaling:                  14 dagen na ontvangst van de 1e termijn.
  • 3e termijnbetaling:                  14 dagen na ontvangst van de 2e termijn.
  • 4e (laatste) termijnbetaling: 14 dagen na ontvangst van de 3e termijn.

Welke berichten verstuurd KNLTB.CLUB?
De berichtgeving van KNLTB.CLUB gaat via E-mail.

  • 1e keer           : Betaalverzoek
  • na 14 dagen : Herinnering
  • na 21 dagen : Kennisgeving uiterste betaaldatum

Te late betaling

In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. De toegang tot het park kan dan worden ingetrokken door de KNLTB pas te blokkeren.

De vereniging kan ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.


Lid worden