Contributie

Tarieven 2020 jaarlidmaatschappen.

Senior. (Leeftijd vanaf 21 jaar)
€ 165, = per jaar
Jong Volwassene. (18 t/m 21 jaar)
€ 125, = per jaar
Jeugd. (5 t/m 17 jaar)
€ 125, = per jaar (incl. 16 zomerlessen)

Contributie-inning.

De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door KNLTB.Collect.

Betaling ineens:
Via IDEAL of eenmalige automatische incasso.

Betaling in 4 termijnen (interval circa 30 dagen).
Dit kan alleen via automatische incasso. Met betaling in termijnen zijn kosten verbonden: per termijn betaalt u € 1 – aan KNLTB.Collect voor de extra handeling.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van bovenstaande mogelijkheden dan vindt er – als het IBAN-nummer bij de vereniging bekend is – automatische incasso plaats voor het gehele bedrag.

Daarnaast bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf de contributie te voldoen door dit bedrag over te maken. Dit kan op rekening NL 61 RABO 0373 5995 01, t.a.v. LTC de Heerenduinen o.v.v. contributie, het bondsnummer en uw naam

Betaalmomenten seizoen 2020.

Inning via automatische incasso vindt plaats op c.q. rond:

  • Eind april  (betaling ineens dan wel 1e termijnbetaling)
  • Eind mei   (2e termijnbetaling)
  • Eind juni   (3e termijnbetaling)
  • Eind juli    (4e termijnbetaling)

Welke berichten verstuurd KNLTB.Collect?
De berichtgeving van KNLTB.Collect gaat via E-mail en/of SMS.

  • 1e keer          : Betaalverzoek
  • na 14 dagen : Herinnering
  • na 21 dagen : Kennisgeving uiterste betaaldatum

Te late betaling

In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. De toegang tot het park kan dan worden ingetrokken door de KNLTB pas te blokkeren.

De vereniging kan ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.