Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering (ALV)

LTC de Heerenduinen
27-2-2024 19:30 - 27-2-2024 22:00

Beste Leden, 

Langs deze weg willen we alle leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 27 februari aanstaande om 19:30h in de kantine van LTC de Heerenduinen. 

Vanaf 19:30h verwelkomen we iedereen graag met een kopje koffie of thee.  De vergadering zal om 20:00h beginnen.  

Bijgevoegd aan deze mail vind je de agenda met de voorgestelde contributie 2024. 

In de loop van deze week zullen nog wat digitale stukken rondgestuurd worden als: 

  • Jaarverslag 2023
  • Notulen Jaarverslag 2022

Lees deze stukken svp aandachtig door als voorbereiding op de ALV.

Wij hopen op een grote opkomst en levendige discussie. Komt allen!

Als je na afloop nog even wilt blijven hangen om informeel en gezellig wat na te praten dan juichen we dat uiteraard van harte toe! 

Bij voorbaat dank voor je komst! 

Een vriendelijke groet namens het bestuur van LTC de Heerenduinen

  Terug naar overzicht