Kantine

UITLEG AANMELDEN BARDIENST

Aanmelden kantinedienst.

1. Je kan je hier aanmelden voor het vervullen van kantinediensten in 2021.
2. Aanmelden kan alleen met KNLTB-nummer en wachtwoord.
3. Het vervullen van kantinediensten is verplicht voor actieve leden van 18 tot 70 jaar
4. Je dient minimaal 2 kantinediensten in te voeren.
5. Kantinediensten bij voorkeur invullen op je speelavond.
6. Tijdens de competitie en de toernooien geldt een afwijkend kantinedienstrooster. Dit staat aangegeven bij de kantinediensten.

Als je eerst wilt weten hoe het werkt klik dan hier.

Voor aanmelden kantinediensten klik hier.

Heb je nog andere vragen en/of opmerkingen: stuur dan een e-mail naar: kantinedienst@ltcdeheerenduinen.nl

COMMISSIELEDEN

Voorzitter:

  • Arie van Os

Commissieleden:

  • Gerard Boeter
  • Bas Jonker
  • Wil Reurings
  • Elma Buur

Voor vragen en/ of opmerkingen kantinedienst@ltcdeheerenduinen.nl

ALGEMEEN

De kantine is voor de leden een ruimte waar men zich kan terugtrekken om gezellig na te praten over het verloop van de wedstrijd of andere onderwerpen. Dit alles onder het genot van een drankje en/of hapje. Bij mooi weer is het terras hiervoor uitermate geschikt.

U wordt door een team van vrijwillige barmedewerkers op uw wenken bediend. Met ingang van het seizoen 2006 worden de vrijwilliger barmedewerkers bijgestaan door alle senior-leden van De Heerenduinen. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2006 werd uit een aantal bestuursvoorstellen, om de barbezetting problematiek op te lossen, gekozen voor een verplichte bardiensten voor alle senior-leden. Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen een elektronisch barboek gemaakt, welke via internet te benaderen is door de senior-leden.

Elk senior-lid kan zelf een keuze maken op welke datum hij/zij wil staan. Een bardienst duurt ongeveer vier uur, ’s avonds iets langer. Alle medewerkers doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de Kantine-Commissie. Deze bestaat uit een voorzitter en 8 tot 10 commissieleden met ieder een specifieke taak. De commissie zet zich ervoor in om alles, wat met het kantinegebeuren te maken heeft, in goede banen te leiden. Zo is zij ondermeer belast met de inkoop van kantineartikelen. Zij is verantwoordelijk voor de kantinebezetting. Zij controleert de apparatuur op goed functioneren. Belangrijk voor de Kantine-Commissie is ook een goede voorbereiding van de verschillende toernooien en evenementen. Want om tijdens deze gebeurtenissen nee te verkopen is een slechte zaak.

De kantine is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 23.30 uur. Op zaterdag en zondag is de kantine geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur.

De kantinedienst tijden zijn als volgt ingedeeld:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur – 13.00 uur
14.00 uur – 17.00 uur
19.30 uur – 23.30 uur

 

zaterdag  en zondag 09.00 uur – 13.00 uur
11.00 uur – 15.00 uur
13.00 uur – 17.00 uur
15.00 uur – 21.00 uur

Ieder lid dat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan zich bij één van de kantinecommissie-leden aanmelden als barmedewerker.

De Kantine-Commissie zet zich ervoor in om het in de kantine gezellig te maken. Zij hoopt hiermee de onderlinge band van de leden van de vereniging te verstevigen.

HUIS- EN GEDRAGSREGELS

O.A. OVER ALCOHOL IN SPORTKANTINES

-Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

-Er wordt geen alcohol geschonken aan:

– Jeugdleiders, trainers van jeugd teams en andere begeleiders van de jeugd
tijdens het uitoefenen van hun functie.
– Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

-Het bestuur wil voorkomen dat personen, met meer dan het toegestane promillage alcohol, aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

-Sinds 1 januari 2014 is het in Nederland verboden om alcoholische dranken te verkopen of
te schenken aan jongeren onder 18 jaar.

-Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

-Er wordt gestreefd naar matig alcoholgebruik. Zo wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

-Personen die agressief of ander storend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

-Sinds 1 juli 2008 geldt in de kantine van de L.T.C. De Heerenduinen een algemeen rookverbod.

VERPLICHTE KANTINEDIENST

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2006 is een plan gepresenteerd om de problemen van het teruglopend aantal barmedewerkers en daardoor steeds kortere openingstijden van de kantine op te lossen. Ieder Heerenduinen lid wil natuurlijk een gezellige tennisvereniging, maar een grotendeels- gesloten kantine draagt daar niet aan bij.
Na de presentatie van de werkgroep en een toelichting van het bestuur en een goede discussie onder de aanwezigen is met grote meerderheid van stemmen gekozen voor een systeem met verplichte bardiensten. Hieronder leest u wat dit inhoudt voor u als Heerenduinen lid vanaf 1 april 2006. Deze regels zijn, bij besluit van de ALV, vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

WAT HOUDT DE VERPLICHTE KANTINEDIENST VOOR ONZE LEDEN IN?

-Alleen senior-leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht tot deze kantinedienst

-Vrijgesteld zijn: Ereleden, leden van 70 jaar en ouder en alle vaste kantine- en schoonmaakmedewerkers.

-U loopt tweemaal per seizoen een verplichte bardienst.

-Een kantinedienst duurt vier (overdag) tot vier uur (ís avonds).

-Tevens vindt u informatie op het publicatiebord in de kantine.

-U krijgt altijd uitleg over de werkwijze in de kantine, een handleiding is aanwezig.

-Voor de ochtend- en middagbardiensten kan in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op groundsman Ruud Deiman voor ondersteuning. Voor de avondbardiensten kan dat bij de senioren leden die aanwezig zijn.

-De ingeroosterde, verplichte bardiensten mogen onderling geruild worden met andere leden van L.T.C. De Heerenduinen mits zij ouder zijn dan 18 jaar.

-Het ruilen of een vervanger dient elektronisch gemeld in het barboek.

-Het invullen van een aanwezigheidsformulier na de gelopen bardienst is noodzakelijk.

-Het niet vervullen van de verplichte kantinedienst of het niet invullen van het aanwezigheidsformulier kost €60,00. Deze factuur dient binnen een maand na ontvangst betaald te worden. Bij te late betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld door de penningmeesters.

-Controle van de ingevulde formulieren wordt gedaan door leden van de Kantine- Commissie.

-U dient vijf minuten voor de begintijd van uw kantinedienst aanwezig te zijn voor een zorgvuldige overdracht van uw voorgang(st)er. Voor de avondbardiensten verzorgt een commissielid de opening en sluiting van de kantine.

Het vervullen van de verplichte bardiensten is uw eigen verantwoording.

– Men dient zelf te zorgen voor een (gemelde) vervanger.

– Het afkopen van een bar dienst is €30,- per dienst.

– Niet op komen dagen kost €60,00.

Wij hopen op uw medewerking en staan open voor suggesties t.a.v. het komende seizoen.

Met vriendelijke groet,

De Kantine-Commissie
IJmuiden maart 2014

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar